ARVIN TAJHIZ SEPAHAN
This website uses anonymous cookies to allow us to evaluate how this site is used. These cookies cannot personally identify you. Click this banner to read our Privacy Policy for more information.
X
English
Iran
 • پایه همزنهای سری AG1

  نام :

  پايه همزن دبل ياتاقان سري AG1 Agitator Stander Double Bearing Series AG1

  سايزها :

  تمام سايزهاي شفت طبق استاندارد DIN28154 به علاوه 2 سايز 70 و 90 ميليمتر را شامل شود

   


  مشخصات فني :

  از نظر ارتفاعي نسبتا بلند است و در داخل بدنه خود 2 مرحله ياتاقان را جاي ميدهد.ياتاقان سمت درايور از نوع راديال و سمت پروانه همزن از نوع تراست و راديال مي باشد. همچنین دارای فضایی برای نصب کارتریج مکانیکال سیل می باشد و براي مواردي كه شفت بايد مهار زيادي توسط پايه همزن داشته باشد و آببند نیز روی آن نصب شود مناسب است. آببندهای قابل نصب روی این سری از پایه همزنها میتوانند از نوع نخ گرافیتی یا مکانیکال سیل یا کارتریج مکانیکال سیل باشند.

  (سايز مبناء شفت) قطر شفت در محل آببند یا ورود به مخزن تيپهاي سري AG1 نيپهاي سري AG2 نيپهاي سري AG3 نيپهاي سري AG4
  40 AG1-S40T1 AG2-S40T1 AG3-S40T1 AG4-S40T1
  50 AG1-S50T1 AG2-S50T1 AG3-S50T1 AG4-S50T1
  60 AG1-S60T1 AG2-S60T1 AG3-S60T1 AG4-S60T1
  70 AG1-S70T1 AG2-S70T1 AG3-S70T1 AG4-S70T1
  80 AG1-S80T1 AG2-S80T1 AG3-S80T1 AG4-S80T1
  90 AG1-S90T1 AG2-S90T1 AG3-S90T1 AG4-S90T1
  100 AG1-S100T1 AG2-S100T1 AG3-S100T1 AG4-S100T1
  125 AG1-S125T1 AG2-S125T1 AG3-S125T1 AG4-S125T1
  140 AG1-S140T1 AG2-S140T1 AG3-S140T1 AG4-S140T1
  160 AG1-S160T1 AG2-S160T1 AG3-S160T1 AG4-S160T1
  180 AG1-S180T1 AG2-S180T1 AG3-S180T1 AG4-S180T1
  200 AG1-S200T1 AG2-S200T1 AG3-S200T1 AG4-S200T1
  220 AG1-S220T1 AG2-S220T1 AG3-S220T1 AG4-S220T1


  یک دیدگاه بنویسید
  8 + 6

برخی از مشتریان ما:

اصفـهـان، شهـرک صنعتـی دولـت آبـاد، خیـابـان هـاتـف اصـفـهـانـی (16)، سمت راست، کـارخـانـه ششـم
کــدپـسـتــی:8341653757 تلـفـن: 33380050-031 همراه: 09131131279 فاکس: 33360406-031
واحد فروش 09303380036 - E-mail: info@arvintajhiz.com

WebDesign: KowsarGraphic || 09133039353